Startside

Vi kalder os for 'Lofferne' og har hjemme på Djursland, og vi består af nogle harmonikaspillere, en kontrabassist og en guitarist. Vi spiller gerne musik til mange arrangementer af forskellig slags, f. eks. sommermarkeder, julemarkeder, havnefester, sommerfester samt andre festlige lejligheder, og vi deltager også i festivaller. Vi har alle flere års erfaring som musikere, og nogle af os har tillige erfaring som undervisere.

Hvis du vil have os til at spille til et arrangement, så ring til vores formand Bent Nielsen, tlf.: 86 34 25 54

 

Lofferne er en forening.